UPDATE Prvá trojka tejto zimnej sezóny = 2 lavínové nehody v jeden deň (pridané info o nehodách).

11.1.2023 boli zaznamenané hneď dve lavínové nehody. Prvá v Nízkych Tatrách, v oblasti Lukovského kotla Chopku, druhá v Západných Tatrách v oblasti Žiarskej doliny.

Nehoda 11.1.2023, Nízke Tatry, Chopok, Lukovský kotol:

 • Skúsený lyžiar s kamarátom sa rozhodol lyžovať žľab medzi Školským a Meteorologickým žľabom. Prvý z dvojice, vybavený lavínovou výbavou a lavínovým batohom sa pustil na lyžiach dolu žľabom, zatiaľ čo ho kamarát sledoval zhora. Po 30 m ho strhla dosková lavína dole exponovaným terénom. Lyžiar si stihol aktivovať lavínový batoh. Napriek jeho aktivácií zostal síce na povrchu, ale kriticky zasypaný (hlava pod snehom) a s vážnym zranením. Nadmorská výška odtrhu bola približne 1800 m n.m. Expozícia žľabu je V, SV. V dobe ošetrovania pacienta odtrhol ďalší lyžiar sekundárnu lavínu, ktorej nános skončil pár metrov od prvého nánosu. Tento lyžiar taktiež aktivoval batoh a zostal na povrchu bez zranení.

Nehoda 11.1.2023, Západné Tatry, Žiarska dolina, Žľab medzi Hrubou a treťou Kopou:

 • Dvaja skúsení splitboardisti zvolili v tento deň túru na Hrubú kopu tzv. Madajovým žlabom. Skupina počas výstupu stretla záchranára, ktorý ich upozorňoval na nebezpečné podmienky. Počas výstupu si kvôli istote spravili test stability snehovej pokrývky zvolili medzi sebou bezpečnostné rozostupy. Už počas výstupu bola viditeľná samovoľná lavína z Lúčneho sedla na JV orientácii. Počas výstupu si v mieste, kde žľab naberá na sklone, odtrhli lavínu, ktorá ich strhla. Obaja splitboardisti aktivovali lavínový batoh. Zostali na povrchu lavíny, jeden z dvojice však utrpel zranenia. Nadmorská výška odtrhu bola približne 2000 m n.m., expozícia žľabu JV.

Pre tento deň bol Strediskom lavínovej prevencie po prvý krát v tejto zimnej sezóne vyhlásený tretí stupeň lavínového nebezpečenstva (zvýšené).

Tieto dve nehody majú veľmi veľa spoločného:

 • lyžiari boli vybavení základnou lavínovou výbavou (prístroj, sonda, lopatka) a aj doplnkovou (lavínový batoh)
 • boli to skúsení lyžiari
 • mali snahu o dodržanie bezpečnostných zásad (rozostupy počas výstupu, test stability, lyžovanie po samom)
 • vo všetkých prípadoch bol aktivovaný lavínový batoh
 • pre pohoria bol vyhlásený 3. stupeň lavínového nebezpečenstva
 • lokality sa nachádzali priamo v miestach charakterizovaných v lavínovom bulletine (nadmorská výška a expozícia)
 • miesta odtrhu sa nachádzali vo veľmi strmom teréne
 • v pohoriach bol zaznamenaný výrazný prírastok nového snehu (+30cm)
 • deň pred nehodami fúkal silný vietor

Kde sa teda stala chyba?

V minulosti sme si v Stredisku lavínovej prevencie všimli, že verejnosť má tendenciu zlučovať stupne lavínového nebezpečenstva akoby do dvoch stupňov, a to do 2 (lavíny nehrozia) a nad 3 (lavíny hrozia). Samozrejme, že toto vnímanie bolo chybné, no po dnešnom dni musíme konštatovať, že už neplatí ani to „3 = lavíny hrozia“.

Pri detailnejšom pohľade na definíciu lavínových stupňov 2 a 3 môžeme nájsť:

Stupnica lavínového nebezpečenstva (2019)

StupeňStabilita snehovej pokrývkyPravdepodobnosť uvoľnenia
2. mierneSnehová pokrývka je na ojedinelých strmých svahoch (charakterizovaných v lavínovom bulletine + strmý svah – strmší ako 30 stupňov) len mierne spevnená, ináč je všeobecne dobre spevnenáUvoľnenie lavín je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení (peší výstup turistu, výstup skupiny bez rozostupov) obzvlášť na strmých svahoch (nad 30 stupňov) uvedených v lavínovej informácii. Veľké spontánne lavíny sa nepredpokladajú.
3. zvýšenéSnehová pokrývka je na mnohých strmých svahoch (viac ako 30 stupňov) len mierne až slabo spevnená.Uvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažení (osamelý lyžiar), obzvlášť na strmých svahoch uvedených v lavínovej informácii. V niektorých prípadoch sú možné stredné lavíny, výnimočne veľké samovoľné lavíny.
definícia podľa EAWS 2018, laviny.sk

Stupnica lavínového nebezpečenstva (2022)

StupeňSituáciaPopisOdporúčanie pre turistovŠtatistika
2. miernePrevažne priaznivá lavínová situáciaUvoľnenie lavín je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení (peší výstup turistu, výstup skupiny bez rozostupov), najmä na veľmi strmých svahoch (viac ako 35 stupňov) charakterizovaných v lavínovom bulletine. Väčšie samovoľne vzniknuté lavíny sa neočakávajú. Varovné signály sa objavujú v lokálnych prípadoch.Pohyb v lavínovom teréne prispôsobiť sklonu a orientácií nebezpečných svahov charakterizovaných v lavínovom bulletine. Na veľmi strmých svahoch je potrebné dodržiavať bezpečné rozostupy. V prípade kritickej vrstvy v snehovom profile (trvalo slabá vrstva) zvýšiť pozornosť.Najčastejšia situácia vyskytujúca sa 50 % zimy. Približne 30 % lavínových nehôd.
3. zvýšenéKritická lavínová situáciaUvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch charakterizovaných v lavínovom bulletine. Typické je tiež diaľkové uvoľnenie lavín. V niektorých prípadoch sú možné veľké lavíny, výnimočne veľmi veľké samovoľné lavíny.Najkritickejšia situácia pre skialpinistov a turistov v zimnom období. Potrebné dodržiavanie bezpečnostných zásad na zníženie rizika uvoľnenia lavíny (vyhnúť sa svahom uvedeným v lavínovom bulletine, pohybovať sa v menej strmom teréne, dodržiavať bezpečné rozostupy… ). Neskúseným osobám sa neodporúča pohyb mimo zabezpečených lyžiarskych trás.Kritická situácia, ktorá sa vyskytuje asi 30 % zimy. Približne 50 % lavínových nehôd.
definícia podľa EAWS 2022, avalanche.report

V daný deň (11.1.2023) platil pre územie Nízkych Tatier nad 1400 m n.m. a Západných Tatier nad 1500 m n.m. tretí stupeň lavínového nebezpečenstva. Za hlavný lavínový problém bol stanovený NOVÝ SNEH a VETROM PREVIATY SNEH na S, SV, V a JV orientáciách.

V doplňujúcom texte sa písalo :

Lavínová situácia : V Nízkych Tatrách platí nad hranicou 1400 m n.m., Západných nad hranicou 1500 m n.m. a Vysokých Tatrách nad hranicou 1700 m n.m. zvýšené lavínové nebezpečenstvo – t.j. tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo. Hlavným lavínovým problémom je nový sneh, ktorý nie je dostatočne zviazaný s tvrdou podkladovou vrstvou starého snehu, alebo v nižších polohách s vrstvou mokrého podkladu pôdy. Vplyvom silného vetra bol tento sneh transportovaný hlavne na S, SV, V a JV expozície, preto je druhým lavínovým problémom vetrom previaty sneh. Na záveterných stranách hrebeňov a žľabov sa vytvorili nebezpečné dosky vetrom ubitého snehu, ktorých stabilita je veľmi nízka. Uvoľnenie lavíny je možné už pri malom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch. V priebehu dňa sú očakávané aj samovoľné stredne veľké lavíny, v strmých exponovaných miestach s veľkou výškou naviateho snehu aj veľké lavíny.

Z pohľadu bezpečného pohybu v lavínovom teréne a definície lavínových stupňov sa pri treťom stupni lavínového nebezpečenstva pohyb odporúča len skúseným osobám pri zohľadnení lokálneho rizika – je potrebné sa vyhnúť strmým svahom a svahom charakterizovaných v lavínovom bulletine. Uvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažení – teda počas výstupu alebo lyžovania jednej osoby. Obidve nehody sa stali v miestach zvýraznených v lavínovom bulletine.

Pre pohyb v lavínovom teréne existuje viacero pomôcok, ktoré uľahčujú aj menej skúseným osobám rozhodovať sa v teréne. Pre názorný príklad sú nesplnené podmienky zvýraznené:

 • Karta STOP or GO :
  • pri 3. stupni lavínového nebezpečenstva sa zriekame túry na svahoch 35° a viac
  • Počas túry si jej účastník musí odpovedať na 7 základných otázok:
   • Je viac ako 30 cm nového snehu?
   • Je sneh previaty vetrom?
   • Vidíme v okolí padať lavíny?
   • Vidíme v okolí čerstvo spadnuté lavíny?
   • Je sneh zmäknutý, prevlhnutý?
   • Je po zaťažení snehu počuť nejaké zvuky?
   • Tvoria sa trhliny pri vstupe na snehový povrch?
 • MAGICKÁ TROJKA :
  • Pri 3. stupni lavínového nebezpečenstva nevstupujeme na svah nad 30°, ak je na ňom viac ako 30 cm nového snehu.
 • ZLATÉ PRAVIDLO (používa sa pri 3. stupni lavínového nebezpečenstva, ktorý je najkritickejší)
  • Odpoveď na 3 otázky :
   • Je sklon menej ako 35° ?
   • Pohybujeme sa mimo severného (prípadne zvýrazneného) sektora, alebo ak sme v ňom, tak v bezpečnej stope ?
   • Dodržujeme bezpečnostné rozostupy ?
  • Ak si na všetky 3 otázky odpovieme ÁNO – môžeme pokračovať v túre

ZÁVER :

Čo bolo správne ?

Za správne možno považovať fakt, že pri nehode v Lukovskom kotli boli lyžiari príkladne vybavení základnou a doplnkovou lavínovou výbavou, tiahlo lavínového batohu mali zapnuté v pohotovostnej polohe. Taktiež sa lyžiari rozhodli lyžovať po jednom, pričom druhý kontroloval jazdu prvého.

V druhom prípade bol správny fakt, že splitboardisti boli príkladne vybavení základnou a doplnkovou lavínovou výbavou, tiahlo lavínového batohu mali zapnuté v pohotovostnej polohe. Taktiež sa rozhodli spraviť si test stability, nasadili bezpečnostné rozostupy, aby eliminovali zaťaženie na snehovú pokrývku.

Čo bolo nesprávne ?

Za daných okolností bolo uskutočniť túry/zjazdy v tak strmom teréne veľmi nebezpečné. Obe skupiny sa počas vyhláseného 3. stupňa lavínového nebezpečenstva pohybovali vo veľmi strmých svahoch, dokonca na svahoch zvýraznených v lavínovom bulletine. Nerešpektovali fakt, že za poslednú periódu sneženia pripadlo 30 cm nového snehu, fúkal veľmi silný vietor a v okolí boli čerstvo padnuté lavíny.

Spoliehať sa výlučne na vybavenie a zriecť sa zásad bezpečného pohybu v horskom teréne je závažná chyba, ktorá sa v týchto prípadoch skončila našťastie len s „vážnym a ľahším zranením“. Je potrebné si uvedomiť, že ani najlepší lavínový batoh Vás nemusí pred lavínou ochrániť. V prvej nehode v Nízkych Tatrách zostal strhnutý kriticky zasypaný a vzhľadom na vážne zranenia si nedokázal pomôcť. V prípade druhej nehody stačilo, že by mal žľab ústie končiace v miestach, kde by sa sneh nemal kam rozliať, a mohlo tu dôjsť aj napriek lavínovému batohu k zasypaniu. V prípade, že by sa nehody stali v miestach, kde nie je mobilný signál alebo väčšia frekvencia pohybu ľudí, môže sa aj z banálneho zranenia stať nehoda s fatálnymi následkami. V prípade nemožnosti nasadiť letecký transport (neletové poveternostné podmienky) by minimálne jedna z týchto nehôd mohla mať veľmi vážne následky.

11.1.2023 sme okrem týchto nehôd evidovali ďalšie lavínové nehody bez zranení – Vo Vysokých Tatrách v oblasti Kartáriku a na Kežmarskom štíte. Všetky sa skončili so šťastným koncom. Všetky sa odohrali v miestach s veľmi strmým sklonom v 3. stupni lavínového nebezpečenstva… (!)

INFORMÁCIE O NEHODÁCH :

Nízke Tatry, Chopok, 10.1.2023, Lukovský Kotol

 • Dĺžka odtrhu 20m (vnajvyššej časti, kde došlo k mechanickému uvoľneniu, po uvoľnení lavína spôsobila ďalšie zlomy v nižších častiach)
 • Priemerná hrúbka odtrhu 40cm
 • Dĺžka dráhy 250m
 • Zlom nastal : na rozdiele tvrdosti dvoch susediacich vrstiev – vrstva nafúkaného vetrom ubitého snehu o výške 40cm ležiaca na ľadovej stvrdnutej vrstve starého snehu
 • Príčina vzniku zlomu : Malé dodatočné zaťaženie (1 lyžiar)
 • Expozícia svahu : VSV
 • Sklon v odtrhu : 45°
 • Nadmorská výška odtrhu : 1920 m n.m.
 • Číslo lavínovej dráhy v lavínovom katastri : NS 14 Demänovská / 49 Luková
 • Strhnutý : 1 lyžiar
 • Výbava : Lavínový prístroj, Lavínova lopata, Sonda, Lavínový batoh aktivovaný
 • Poloha v nánose : Na povrchu, Hlava kriticky zasypaná
 • Zranenia : Ťažké

12.1.2023 bol v odtrhu vykonaný profil snehovej pokrývky spolu s testom stability. Odtrh bol na tvrdej ľadovej vrstve starého snehu, na ktorom ležala vrstva nafúkaného nového snehu. Napriek faktu, že 12.1.2023 sa oteplilo (+0,5°C) a snehové vrstvy sa previazali, došlo pri 25 údere k propagáciu zlomu v celom profile.

2023-01-12 Nízke Tatry, Chopok, Lukovský kotol, snehový profil v odtrhu lavíny.

Západné Tatry, Žiarska dolina, 10.1.2023, Madajov žlab

 • Dĺžka odtrhu 50m
 • Priemerná hrúbka odtrhu 45cm
 • Dĺžka dráhy 305m
 • Zlom nastal : na rozdiele tvrdosti dvoch susediacich vrstiev – vrstva nafúkaného vetrom ubitého snehu o výške 45cm ležiaca na ľadovej stvrdnutej vrstve starého snehu
 • Príčina vzniku zlomu : Malé dodatočné zaťaženie (2 lyžiari s rozostupmi vo výstupe)
 • Expozícia svahu : JV
 • Sklon v odtrhu : 40°
 • Nadmorská výška odtrhu : 2010 m n.m.
 • Číslo lavínovej dráhy v lavínovom katastri : ZT 16 Žiarska / 41 3 Kopy-Smutné sedlo
 • Strhnutí : 2 Splitboardisti
 • Výbava : Lavínový prístroj, Lavínova lopata, Sonda, Lavínový batoh aktivovaný
 • Poloha v nánose : Na povrchu
 • Zranenia : Ľahké

13.1.2023 bol v odtrhu lavíny vykonaný profil snehovej pokrývky spolu s testom stability. Vzhľadom na oteplenie predchádzajúceho dňa bol sneh už sadnutý. Odtrh bol na tvrdej ľadovej vrstve starého snehu, na ktorom ležala vrstva nafúkaného nového snehu.

2023-01-11 Západné Tatry, Lavínovú nehodu v Madajovom žlabe, zachytila aj kamera na AMS Hrubá kopa
2023-01-13 Západné Tatry, Žiarska dolina, Madajov žlab, Profil snehovej pokrývky vykonaný v odtrhu lavíny
2023-01-13 Západné Tatry, Žiarska dolina, Madajov žlab, test stability v odtrhu lavíny

3 thoughts on “UPDATE Prvá trojka tejto zimnej sezóny = 2 lavínové nehody v jeden deň (pridané info o nehodách).

 1. Pingback: Slovacchia ATTUALMENTE 2023 - Horydoly.cz - ImmediateNews.info

 2. Pingback: Počasie, sneh a lavíny od 8.1.2023 po 14.1.2023 | Stredisko lavínovej prevencie

 3. Pingback: Rekordná lavínová sezóna 2022/2023 | Stredisko lavínovej prevencie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *