Lavínová nehoda – Prostredný grúň, Žiarska dolina, 25. marca 2021

Je 25. marca 2021, presne 12 rokov od najničivejšej lavíny za posledných 100 rokov v Žiarskej doline. Na celom území Slovenska je inverzné počasie. Hranica hmly kulminuje vo výške 1700 – 1800 m.n.m. Po perióde výdatného sneženia, ktoré trvalo spolu tri dni, napadlo v Západných a Vysokých Tatrách do 50cm nového snehu. Toto sneženie bolo sprevádzané veľmi silným vetrom od severozápadu, ktorý v nárazoch dosahoval rýchlosť do 35 m/s. Sneh bol teda nerovnomerne naviaty na záveterné expozície. Už tretí deň je v Západných Tatrách vyhlásený 3. lavínový stupeň so stúpajúcou tendenciou. Ako najnebezpečnejšie sú zvýraznené juhozápadné až východné svahy.

Definícia 3. lavínového stupňa:

Snehová pokrývka je na mnohých strmých svahoch (viac ako 30 stupňov) len mierne až slabo spevnená. Uvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažením (osamelý lyžiar / snowboardista, jazdiaci ľahko, nepadajúci, osoba so snežnicami, skupina s dobrými rozostupmi), obzvlášť na strmých svahoch uvedených v lavínovej informácii. V niektorých prípadoch sú možné stredné lavíny, výnimočne veľké spontánne lavíny.

Ráno o pol 8 z ústia Žiarskej doliny vyráža dvojica, skialpinista a snoubordista so snežnicami, na túru. Obidvaja majú kompletnú lavínovú výbavu, absolvovaný kurz záchrany v lavíne a skialpinista má navyše aj lavínový batoh. Pre neznalosť terénu a v inverznej hmle vystupujú pomocou mapy po modrej turistickej značke k rázcestníku Pod Homôľkou. Odtiaľto pokračujú najľahšou líniu do sedielka na Prostrednom grúni, v podstate stále sa držiac modrej značky. Postupne sa dostávajú nad hmlu a otvára sa im pohľad na okolité svahy. V okolí nevidno žiadne čerstvo vypadnuté lavíny. Jediná stredne veľká lavína je vypadnutá z Baníkova. Podľa zaviateho nánosu staršia 2 až 3 dni. Turisti sa rozhodnú pokračovať po hrebeni smerom k Nohavici nad Smutné sedlo. V mieste kde sa začína mierne dvíhať hrebeň, uvoľňujú približne 10 metrov pod sebou diaľkovým prenosom lavínu s čiarovým odtrhom. Odtrhol sa celý východný svah Prostredného grúňa aj s ich výstupovou stopou.

Parametre lavíny:

 • Nadmorská výška odtrhu: 1800 – 1900 m n.m.
 • Čelo nánosu: 1750 m n.m.
 • Dĺžka lavíny: 100 – 200 m
 • Dĺžka odtrhu: 300 m
 • Hrúbka odtrhu: 15 – 55 cm
 • Sklon odtrhu: 35-42°
 • Dĺžka nánosu: 15 – 20 m
 • Šírka nánosu: 300 m
 • Priemerná hrúbka nánosu: 0,5 m
 • Maximálna hrúbka nánosu 1 m
Výsledok testu stability poukazuje na kritickú vrstvu, ktorá leží na staršej tvrdej firnovej vrstve.

Skialpinisti v domnienke, že nebezpečné sú teda východné svahy, pokračujú ďalej po hrebeni s plánom zlyžovať Smutné sedlo a jeho priľahlý svah. Rovnako v tomto čase sa pri metostanici pod Hrubou kopou pohybujú traja príslušníci Strediska lavínovej prevencie z Horskej záchranne služby. Preventívne odkopú transportné drevené sane, ktoré sú pre prípad záchrany odložené celú zimu pri spomenutej meteostanici. Robia test stability vo východnom svahu pod Hrubou kopou, v ktorom taktiež odhalia nebezpečnú vrstvu mäkkého hranato zrnného snehu ležiaceho na starej firnovej vrstve. Rozšírený kompresný test stability ale nevykazuje šírenie sa zlomu v celej vrstve a tak predpokladajú, že svah je relatívne stabilný. Počas toho si všimnú vystupujúcich skialpinistov po Prostrednom grúni a sledujú ich až do času, kým nezlyžujú svah pod Smutné sedlo. V tejto chvíli nič nenasvedčuje, že by okolité svahy boli výrazne nebezpečné. Záchranári sa preto rozhodnú pokračovať cez Lúčne sedlo ďalej na Hrubú kopu a dvaja skialpinisti opäť stúpajú nad Smutné sedlo, aby daný svah zlyžovali ešte raz. Tento raz zvolia výstupovú trasu stopou, ktorou aj zlyžovali.

Profil vo východnom svahu pod Hrubou kopou
Test stability odhaľuje nebezpečnú vrstvu približne 20cm od povrchu, ale nevykazuje známky šírenia sa. Tu si môžeme všimnúť, že v hĺbke približne 80cm sa nachádza výrazná vrstva hranato zrnného snehu. Kvôli relatívne tvrdým vrchným vrstvám, sa zaťaženie pri teste tak hlboko neprenáša a teda vrstva sa javí ako bezpečná na výstup a zjazd na lyžiach.

Skialpinisti po zlyžovaní Smutného sedla aj po druhý raz, sa cestou späť na chatu pristavia pod juhozápadným svahom Prostredného grúňa, približne v jeho polovici. Lokálne sa tento svah volá ‚Páričkov žľab‘, v ktorom pred 14. rokmi zahynuli dvaja skialpinisti pri výstupe do Smutného sedla. Rozhodli sa pre výstup na pešo a teda si lyže a snowboard pripevnili na batoh. Lyžiar si pripravil lavínový batoh na použitie a takto začali postupovať hore svahom. Podľa ich vlastnej výpovede, v tomto prípade už nedodržali dostatočné rozostupy a svahom kráčali tesne za sebou. V pravidelných intervaloch sa striedali pri prešľapávaní. Približne v 3/4 výstupu, v mieste kde sa nachádza zhluk kosodreviny, kráčal prvý snoubordista. Je presne 13:37, kedy sa približne 10 metrov nad nimi odtrhla lavína a strhla obidvoch skialpinistov. Presne v tomto čase traja záchranári lyžujú dolu z Hrubej kopy žľabom medzi Hrubou a Treťou kopou. Pred nimi tento žľab prelyžovali už dvaja skialpinisti a po nich ešte jeden. Hmla stále kulminuje presne na hranici odtrhovej zóny a tak nový odtrh je striedavo v hmle a na slnku. V danej chvíli nevenujú pozornosť okolitým svahom, keďže sledujú jeden druhého pri lyžovaní. Pri meteostanici sa záchranári rozhodujú, kadiaľ zlyžovať na Žiarsku chatu. Vtedy si všimnú odtrh tesne nad hmlou a rozhodnú sa danú situáciu ísť pre istotu skontrolovať v domnienke, že lavína spadla samovoľne.

Obidvaja skialpinisti sú strhnutý lavínou. Lyžiar sa v dráhe lavíny dokáže otočiť na chrbát a aktivovať lavínový batoh. Lavínový nános zastaví a on je čiastočne zasypaný. Nad snehom má hlavu, jednu ruku a batoh. Myslí si, že lavínou je strhnutý len on a tak kričí na svojho kamaráta, že je v poriadku. Ten sa mu neozýva a tak predpokladá že aj on je pod lavínou. Podarí sa mu si batoh odopnúť a svojpomocne sa vyhrabe z nánosu lavíny, čo mu zabralo približne 5 minút. Zachová si chladnú hlavu a lavínu v zlej viditeľnosti prehľadá najskôr očami. Približne 6 metrov od seba si všimne zo snehu trčať kúsok snoubordového viazania a vrch dosky. Vďaka tomu ľahko identifikuje, kde približne sa nachádza hlava zasypaného. Je 13:46 a lyžiar začína kopať. Približne po dvoch minútach odhrabe zasypanému hlavu, a ten sa svojvoľne opäť rozdýcha. Čas 13:49, na lavínu prichádzajú traja záchranári a ihneď pomáhajú úplne vykopať zasypaného. Súbežne s tým sú informovaný aj záchranári z oblastného strediska Západné Tatry – Juh. Približne po 10 minútach dokážu postihnutého opatrne vytiahnuť z nánosu. Pacient je v šoku. Pýta sa, kde je jeho parťák a sťažuje sa na bolesť v krížovej oblasti. Keďže je bez viditeľných poranení, je mu podaný teplý čaj a sladká tyčinka. Niekoľko krát opakuje, že pod snehom už upadával do bezvedomia a opätovne sa z neho preberal k vedomiu. Následne je zateplený dostupnými vecami a uložený do úľavovej polohy. Keďže kvôli prevaľujúcej sa hmle nie je možné nasadenie leteckej techniky, dvaja záchranári vystupujú opäť na meteostanicu, kde si už v ten deň vykopali zvozné sane. Po nabalení pacienta zahajujú transport približne o 14:49. O 14:58 sa stretávajú so záchranárom z údolia, ktorý im išiel naproti s vákuovým matracom. Tu je opätovne prebalený a transportovaný ku snežnému skútru nad Žiarskou chatou. Následne okolo 15:25 je pacient pomocou snežného skútra zvezený do údolia k privolanej posádke RZP. Následne o 16:00 je záchranná akcia ukončená.

Parametre lavíny:

 • Nadmorská výška odtrhu: 1750 – 1800 m n.m.
 • Čelo nánosu: 1600 m n.m.
 • Dĺžka lavíny: 300 m
 • Dĺžka odtrhu: 70 m
 • Hrúbka odtrhu: 15 – 60 cm
 • Sklon odtrhu: 37-40°
 • Dĺžka nánosu: 80 – 100 m
 • Šírka nánosu: 40 – 50 m
 • Priemerná hrúbka nánosu: 1 m
 • Maximálna hrúbka nánosu 2,2 m
Snehový profil z odtrhu z miesta nehody
Aj tu si môžeme všimnúť, že na tvrdej firnovej vrstve je uložený mäkký hranatozrnný sneh s čiastočne viditeľnými krúpkami. Táto vrstva je z minulotýždňového sneženia a teda ju po takmer dvoch týždňoch môžeme považovať za dlhotrvajúcu slabú vrstvu. V tomto prípade je potrebné veľké dodatočné zaťaženie na iniciovanie lavíny, keďže vrstva sa nachádza pomerne hlboko. So zmenou sklonu a typu svahu sa však táto nebezpečná vrstva môže pohybovať v pokrývke hlbšie alebo plytšie.
(*v komentári tohto profilu je nesprávne uvedený dátum nehody. Správne má byť 25.03.2021)

Zhodnotenie lavínovej nehody

Klady:

 • Obaja skialpinisti disponovali kompletnou lavínovou výbavou
 • Jeden z nich mal navyše lavínový batoh pripravený na použitie
 • Obaja skialpinisti si prešli kurzom záchrany v lavíne
 • Lyžiar zachoval rozvahu a dokázal si včas aktivovať lavínový batoh
 • Lyžiar po vyprostení sa z lavíny najskôr prehliadol nános očami a tak identifikoval zasypaného
 • Správne a rýchlo identifikoval miesto zasypania hlavy a v čo najkratšom čase umožnil zasypanému opäť dýchať

Zápory:

 • Nerešpektovali varovanie už pri výstupe, keď diaľkovo pod sebou uvoľnili lavínu na východnú stranu a to pomerne veľkých rozmerov
 • Pri výstupe hore svahom nedodržali od seba dostatočný rozostup, aby eliminovali zaťaženie svahu
 • V 3. lavínovom stupni sa pohybovali s veľkým dodatočným zaťažením (pešo) vo svahu zvýraznenom v lavínovej informácii ako nebezpečný z daného dňa
 • V 3. lavínovom stupni vstúpili do svahu so sklonom väčším ako 30 stupňov
 • V strmom svahu sa pohybovali za zlej alebo obmedzenej viditeľnosti

2 thoughts on “Lavínová nehoda – Prostredný grúň, Žiarska dolina, 25. marca 2021

 1. Pingback: Počasie, sneh a lavíny na prelome marca a apríla (27.3. – 2.4.2021) | Stredisko lavínovej prevencie

 2. Pingback: Zhodnotenie zimnej sezóny 2020/2021 | Stredisko lavínovej prevencie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *