Lavínová nehoda – Predné Solisko 14. marca 2021

Takmer presne mesiac po tragickej lavínovej nehode na Kondrátovej kope sme zaevidovali ďalšiu nehodu, tentoraz však so šťastným koncom. Skupina troch skúsených skialpinistov (dvaja muži a jedna žena) mala v pláne zlyžovať JV žľab z Predného Soliska. Vystupujú Mlynickou dolinou a kvôli kontrole podmienok sa žlab rozhodnú najprv vystúpať a následne zlyžovať. Nakoľko sa jedná o veľmi exponovaný terén postupujú na pešo, kvôli zníženiu rizika si nechávajú medzi sebou rozostupy. Sneh je prachový borivý až po kolená, v niektorých miestach aj hlbší, ale bez známok nafúkanej dosky. Zhruba po prekonaní 200 výškových metrov, teda v polovici žľabu si vykopú snehový profil a spravia test stability – rozšírený kompresný test. Snehový profil ani test stability im neodhaľuje žiadnu podozrivú vrstvu v snehovej pokrývke, tak pokračujú. V hornej tretine sa žľab výstupu spája s vedľajším, tu prekonajú rebro a postupujú stále s rozostupmi, sneh sa tu mení na tvrdší. Po prekonaní 50 m dosahujú miesto kde sneh mení charakter, je vetrom ubitý do nafúkanej dosky. Rozhodujú sa preto nepokračovať ďalej žľabom, ale ujsť východne do menej exponovaného terénu a tadiaľ dosiahnuť hrebeň na Predné Solisko.

2021-03-14 VT Predné Solisko Schémy výstupu, a dráhy lavíny
2021-03-14 VT Predné Solisko Schémy výstupu, a dráhy lavíny

Rozhodujú sa vytraverzovať po jednom, no v krajných miestach žľabu, kde sú skalné steny stabilita snehovej pokrývky nevydrží dodatočné zaťaženie a vzniká čiarový odrth a dosková lavína, ktorá strháva všetky tri osoby naspäť do Mlynickej doliny.

Dráha lavíny prekonáva viacero skalných a ľadových prahov, vedie v extrémne strmom teréne, prevýšenie od odtrhu po nános tu dosahuje 350 metrov. Po zastavení lavíny sa nános rozlial na veľký kužeľ, čo bolo kľúčové pre prežitie osôb, nakoľko utrpeli všetky tri osoby zranenia, z toho dve osoby ťažké. Hľadanie, vykopávanie a záchrana pri takomto stave, navyše bez vybavenia, ktoré pohltila a rozmetala lavína, by bolo komplikované. Najmenej postihnutá osoba si zachovala chladnú hlavu a vizuálne lokalizuje a kontaktuje zvyšné dve osoby. Nakoľko pád jej zničil mobilný telefón a odtrhol batoh, doplazí sa k najbližej osobe s batohom, vyberá mobilný telefón a kontaktuje operátora tiesňovým volaním. Následne vyberá lekárničku so zateplovacou fóliou a podáva neodkladnú zdravotnú starostlivosť druhej osobe a stále komunikuje s treťou osobou. Toto konanie malo za následok urýchlenie záchrany a výrazne zvýšilo šance na prežitie všetkých troch osôb. Dve osoby boli transportované do nemocnice letecky, jedna pozemne. Môžeme hovoriť o obrovskom šťastí v nešťastí, nakoľko všetky tri strhnuté osoby prežili lavínu a pád v strmom a extrémne exponovanom teréne.

15.3.2021 boli pracovníci Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby zdokumentovať lavínovú nehodu. Dĺžka dráhy lavíny bola 450 m. Nadmorská výška odtrhu bola vo výške 2000 m n.m. Prevýšenie od odtrhu po nános 350m, dĺžka odtrhu 19m, hrúbka odtrhu 20cm až 70 cm, odtrh prebiehal v sklone 38 – 43°. Nános sa rozlial pod stenu do typického kužeľa, dĺžka nánosu tu dosahovala maximálne 80 m, šírka nánosu 25 až 30 m, výška nánosu 30cm na čele, v perifériách 50cm až 100cm v strede.

Snehový profil v mieste odtrhu odhalil dosku okrúhlozrnného snehu nafúknutú na tvrdej podkladovej firnovej vrstve starého zmrznutého „saharského snehu“. V mieste odtrhu vplyvom slnečného žiarenia už sneh naberal na vlhkosti, a tak testy stability síce poukazovali na podozrivú no nijak extémne nebezpečnú situáciu. Avšak len 70 výškových metrov vyššie, kde si sneh ešte zachovával pôvodný charakter, bola situácia diametrálne odlišná a bola tu zaznamenaná vysoká nestabilita snehovej pokrývky. V týchto miestach sa 15.3.2021 uvoľnila ďalšia lavína, ale bez následkov…

Pre 14.3.2021 bol pre Vysoké Tatry vyhlásený mierny stupeň lavínového nebezpečenstva s vyznačením S,SV,V a JV svahov. Pre mierny stupeň lavínového nebezpečenstva platí, že uvoľnenie lavín je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení (napr. peší výstup), obvzlášť na strmých svahoch (nad 30°) uvedených v lavínovej informácii (V,JV). Napriek veľkým skúsenostiam v zimnom extrémnom teréne a snahe o eliminovanie rizika v čo najväčšej miere (kontrola terénu, rozostupy, test počas výstupu) sa skupine nepodarilo zabrániť nehode, ktorá chvalabohu skončila síce so zraneniami, ale bez obetí. Odhadnúť situáciu v horstvách Slovenska je vplyvom častého silného vetra, ktorý formuje snehové dosky mimoriadne efektívne, veľmi náročné. Po veterných dňoch vie byť situácia veľmi zradná.

2 thoughts on “Lavínová nehoda – Predné Solisko 14. marca 2021

  1. Pingback: Počasie sneh a lavíny od 13. marca po 19. marca 2021 | Stredisko lavínovej prevencie

  2. Pingback: Zhodnotenie sezóny 2020/2021 | Stredisko lavínovej prevencie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *