Pracovné stretnutie ESA IAP, Davos

Údaje z družíc majú veľký potenciál pri zlepšení lavínových predpovedí. Aj preto sa v dňoch 11. – 12. októbra konalo pracovné stretnutie organizované Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), Švajčiarskym inštitútom pre výskum snehu a lavín (SLF) a Nórskym geotechnickým inštitútom (NGI). V Davose sa diskutovalo na tému vylepšenia lavínových predpovedí pomocou diaľkového prieskumu Zeme. Existuje reálny predpoklad, že vďaka vesmírnemu výskumu bude už v blízkej budúcnosti možné zvýšiť naše poznanie o lavínach. Už teraz sa snímky z družíc využívajú pri mapovaní lavín. Stredisko lavínovej prevencie HZS rozbieha projekt mapovania lavín pomocou družicových snímok s veľmi vysokým rozlíšením. Cieľom projektu je automaticky detekovať lavínové nánosy a následne aktualizovať lavínový kataster. V galérii je možné vidieť niekoľko lavín tak, ako boli zachytené družicou VW v období s veľmi vysokou lavínovou aktivitou v roku 2009.

Pohľad z družice WV1 na lavíny okolo Zbojníckej chaty vo Vysokých Tatrách