100 rokov meteorologických meraní na Haly Gansenicovej

1. decembra 1913 sa začali pravidelné meteorologické merania na Haly Gansenicovej pod Kasprovým vrchom na poľskej strane Tatier. Toto významné výročie si poľský Hydrometeorlogický ústav (IMGW) pripomenul na konferencii “ 100 rokov meteorologických meraní na Haly Gansenicovej“, ktorá sa uskutočnila 4. novembra 2013 v Zakopanom.

Meteorologická pozorovacia plocha na Haly Gansenicovej pod Kasprovým vrchom

Pracovníkom stanice na Haly Gansenicovej prišli zablahoželať kolegovia z ostatných pracovísk IMGW, poľskej Akadémie vied, Tatratranského národného parku, a tiež záchranári z TOPRu, GOPRu a HZS.