Stacionárny systém na diaľkový odstrel lavín je na svojom mieste

Horská záchranná služba prevádzkuje stacionárne systémy na diaľkový odstrel lavín. Tieto systémy pomáhajú predchádzať ohrozeniu zdravia, životov, či materiálnym škodám spôsobenými lavínami. Odstrely sa vykonávajú v miestach, kde je zvýšený pohyb ľudí, za účelom zvýšenia bezpečnosti.

Stacionárny systém na preventívny odstrel lavín funguje na princípe fyzikálneho výbuchu. Detonácia je zabezpečená zmiešaním výbušnej zmesi plynov a ich zapálením. Detonáciu je možné spustiť z bezpečnej vzdialenosti rádiovo a odpadá tak nutnosť transportovať trhavinu do miesta chceného uvoľnenia lavíny.

Na letné obdobie sa tento systém transportuje z lokalít do bezpečia „garáže“. Zamedzí sa tak poškodeniu systému náhodným zasiahnutím blesku, a zároveň sa vykonáva na systéme nevyhnutná údržba a dopĺňajú zásoby plynov.

Pred zimnou sezónou je však potrebné systém transportovať na lokality aby bol pripravený na nasadenie v prípade zhoršenia lavínovej situácie. Vzhľadom na skutočnosť, že systém sa na lokalitu transportuje letecky v podvese vrtuľníka, sa jedná o náročnú aktivitu. Je potrebný ideálny deň s čo najlepšou viditeľnosťou, minimálnym vetrom a s malým množstvom voľného snehu v lokalitách, aby sa zamedzilo jeho zvíreniu.

Pracovníkom Horskej záchrannej služby sa v spolupráci s Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v závere decembra podarilo úspešne transportovať systém na lokality.

Aktivity spojené s výstavbou systému na preventívny odstrel lavín boli realizované v rámci projektu  „Komplexný systém včasného varovania, pripravenosti a vydávania adresných a včasných výstrah pred rizikami v horskom prostredí“.

Projekt je financovaný formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (www.op-kzp.sk).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *