66. zasadanie medzinárodnej komisie pre horskú záchranu IKAR – CISA 2013

Už šesťdesiaty šiesty krát sa stretli horskí záchranári, vodcovia a lavínoví špecialisti na zasadnutí IKARu. Približne 600 účastníkov z tridsiatich piatich krajín sa zišlo v Chorvátskom Bole aby si medzi sebou vymenili skúsenosti a najnovšie poznatky. IKAR je tvorený štyrmi komisiami (komisia pozemnej, leteckej , lavínovej záchrany a komisia horskej medicíny). Na ich pôde prebiehajú odborné diskusie, rozoberajú sa nehody prípadne pripravujú odporúčania. Za HZS sa IKARu zúčastnil Ján Kostka v komisii pozemnej zachrany, Laco Kotrusz  v komisií horskej medicíny  a Marek Biskupič v komisii pre lavínovú zachranu. V lavínovej komisii sa preberala posledná zimná sezóna, štatisticky sa vyhodnocovali a rozoberali lavínové nehody. Za poslednú zimnú sezónu bolo zaznamenaných približne 200 smrteľných úrazov spôsobených lavínami.( Taliansko 28, Francúzsko 36, USA 24, Švajčiarsko 22, , Slovensko 6, Kanada 5, Škótsko 8… )

Lukas Durr z SLF informoval o lavínových nehodách vo Švajčiarskych Alpách. Fredd Jarry z Aneny mal podobnú prednášku zameranú na Francúzske Alpy. Pri lavínovej záchrane je nesmierne dôležité aby všetci mali vyhľadávač, sondu a lopatu. Len tak je možné efektívne a rýchlo zachrániť kamarátovi život. Štatistiky z Álp hovoria že pri kompletnej lavínovej výbave je priemerný čas potrebný na záchranu cca 30 min. Bez tejto výbavy sa čas predlžuje 4 krát až na 120 min. O malých a nebezpečných splazoch prednášal Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie. Na Slovensku tvoria malé snehové splazy až 28% všetkých lavínových nehôd. Zvlášť nebezpečné sú v strmom teréne a pri terénnych pascách, kde môže dochádzať k relatívne hlbokým zasypaniam.

Na zaver stretnutia domáci záchranári pripravili ukážku z záchrany na mori. Najbližšie stretnutie sa uskutoční v Americkom Lake Tahoe.