Preškolenie lavínových špecialistov HZS

Počas dvoch dní 15-16. decembra sa vo Vysokých Tatrách, v okolí Zeleného plesa, uskutočnilo pravidelné preškolenie lavínových špecialistov HZS. Zúčastnilo sa ho 24 špecialistov zo všetkých oblastí HZS, 2 dobrovoľní záchranári a školitelia zo Strediska lavínovej prevencie. Program pozostával z teoretických prednášok týkajúcich sa nových postupov v lavínovej oblasti, a samozrejme, zo zopakovania doterajších znalostí. I napriek nie veľmi priaznivým snehovým podmienkam prebiehal druhý deň v teréne. V závere Červenej doliny sme prakticky zopakovali pohyb v zimnom lavínovom teréne, profily snehovej pokrývky a viaceré testy stability. Na záver školenia absolvovali účastníci náročný písomný test.

 

 

2015-12-16 Červená dol