Dobrovoľné stiahnutie všetkých JetForce lavínových batohov

Spoločnosť Black Diamond, Inc v mene svojich dcérskych značiek (Black Diamond, Pieps a POC) vydáva dobrovoľné stiahnutie pre všetkých JetForce lavínových airbag batohov. Dôvodom je požadovaná aktualizácia firmvéru.
V OBMEDZENOM počte prípadov viedli systémové poruchy k nedobrovoľnému vypnutiu a/alebo zlyhaniu systému, ktorý pripravoval batoh k nasadeniu. Tieto poruchy môžu byť vyriešené pomocou aktualizácie firmvéru na jednom z globálnych centier služieb a podpory Black Diamond. 
Neboli zaznamenané žiadne nehody či zranenia plynúce z týchto závad. Táto aktualizácia firmvéru bude vykonaná bez nákladov pre zákazníkov. Všetci užívatelia a maloobchodníci prvej generácie Black Diamond, firmy PIEPS a POC JetForce Avalanche Airbag by mali okamžite prestať používať uvedené batohy a poslať ich na aktualizáciu filmvéru.

Ktorých batohov sa to týka:

Všetky JetForce Avalanche Airbag batohy predávané medzi 15. novembrom 2014 a 7. júla 2015 by mali byť vrátené do jedného z globálnych centier služieb. Tieto batohy môžu byť označené dátumom výroby, alebo kódom vytlačeným na štítku vo vnútri predného vrecka. Batohy nesúce dátumové kódy od 4275 do 5077 sú predmetom tohto stiahnutia. Predmetné batohy boli predávané pod týmito názvami modelov :

  • Black Diamond Pilot 11 JetForce Pack
  • Black Diamond Halo 28 JetForce Pack
  • Black Diamond Saga 40 JetForce Pack
  • PIEPS JetForce Tour Rider 24
  • PIEPS JetForce Tour Pro 34
  • POC Thorax 11 Backpack

Kompletný postup ako postupovať pri vrátení batohu nájdete na stránke http://www.jetforcerecall.com/