Preventívny odstrel lavíny v Spálenom žľabe

Aby sa predišlo ohrozeniu zdravia, životov, či materiálnym škodám lavínami, vykonáva Horská záchranná služba preventívne odstrely lavín. Takéto odstrely sa vykonávajú v miestach, kde je zvýšený pohyb ľudí, za účelom zvýšenia bezpečnosti. Takéto odstrely sa donedávna vykonávali výhradne pomocou trhaviny, ktorú bolo treba bezpečne transportovať na lavínový svah vyškolenými pracovníkmi Horskej záchrannej služby s odbornou spôsobilosťou Pyrotechnik záchranár. Prístup na dané lokality je mimoriadne obtiažny, náročný a v neposlednom rade aj nebezpečný.

Lyžiarske strediská sú častokrát ohrozované lavínami. Na zabezpečenie bezpečnej prevádzky lyžiarskych stredísk vybudovala Horská záchranná služba stacionárny systém na preventívny odstrel lavín. Projekt s názvom „Komplexný systém včasného varovania, pripravenosti a vydávania adresných a včasných výstrah pred rizikami v horskom prostredí“ bol financovaný formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Stacionárny systém na preventívny odstrel lavín funguje na princípe fyzikálneho výbuchu. Detonácia je zabezpečená zmiešaním výbušnej zmesi plynov a ich zapálením. Detonáciu je možné spustiť z bezpečnej vzdialenosti rádiovo a odpadá tak nutnosť transportovať trhavinu do miesta chceného uvoľnenia lavíny. Stacionárny systém sa pred sezónou transportuje na lokalitu a zostáva v pohotovosti počas celej zimnej sezóny.

Počas víkendu 29-30.01.2022 panovalo na horách nepriaznivé počasie. Evidovali sme výrazné snehové zrážky a mimoriadne silný vietor, ktorý dosahoval silu víchrice. Na horách tak pretrvával zvýšený (tretí) stupeň lavínového nebezpečenstva, čo sa prejavilo aj viacerými spontánnymi lavínami veľkých rozmerov.

Rýchlosť a nárazy vetra v [m/s] na AMS Predný Salatín od 28.01.2022 po 01.02.2022
Rýchlosť a nárazy vetra v [m/s] na AMS Predný Salatín od 28.01.2022 po 01.02.2022
Vývoj výšky snehu v cm na AMS Salatínska dolina od 28.01.2022 po 01.02.2022
Vývoj výšky snehu v cm na AMS Salatínska dolina od 28.01.2022 po 01.02.2022

31.01.2022 v skorých ranných hodinách bol vykonaný preventívny odstrel lavíny v Spálenom žľabe nad lyžiarskou traťou Roháče-Spálená pomocou stacionárneho systému. Pracovníci Horskej záchrannej služby v súčinnosti s prevádzkovateľom strediska najprv uzatvorili zjazdovku a zabezpečili všetky príjazdové trasy do žľabu a trasy lavíny. Odstrel uvoľnil masívnu lavínu ktorej odtrh mal výšku od 60 po 150cm a celkovú dĺžku až 185m. Dĺžka dráhy lavíny bola 1,3 km a jej nános dosiahol lyžiarsku trať. V mieste odtrhu lavíny, bol následne vykonaný test stability snehovej pokrývky, ktorý odhalil vysokú nestabilitu. V prípade spontánneho uvoľnenia takejto lavíny počas prevádzky lyžiarskej trate, by to mohlo mať tragické následky. Možno tak konštatovať, že stacionárny systém bol vybudovaný na vhodnej lokalite a jeho používanie začína „prinášať ovocie“.

Dráha a dosah lavíny v Spálenom žľabe, ktorá bola uvoľnená 31.01.2022
Dráha a dosah lavíny v Spálenom žľabe, ktorá bola uvoľnená 31.01.2022

2 thoughts on “Preventívny odstrel lavíny v Spálenom žľabe

  1. Pingback: Lavínový týždeň, vývoj počasia, snehovej pokrývky a podmienok od 29.1.2022 po 4.2.2022 | Stredisko lavínovej prevencie

  2. Pingback: Snehová nádielka v druhom februárovom týždni. | Stredisko lavínovej prevencie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *