Stretnutie snehárov 2017

Stretnutie snehárov je každoročná akcia na ktorej sa stretávajú odborníci venujúci sa snehovej pokrývke zo Slovenskej a Českej republiky. Sú to hlavne hydrológovia, klimatológovia a lesníci, ale v tomto roku sa po prvý krát zúčastnilo aj Stredisko Lavínovej Prevencie HZS. Aktuálny XXII. ročník sa uskutočnil v Bobrovci a v Jaloveckej doline v Západných Tatrách 7.3. až 9.3.2017. V tejto doline dlhodobo vykonáva hydrologický výskum Ústav Hydrológie SAV (ÚH SAV), ktorý bol aj organizátorom tohto ročníka. V prvý deň podujatia prebiehali odborné prednášky, druhý deň nám pracovníci ÚH SAV predstavili svoju meteorologickú stanicu pri chate na Červenci a metódy zberu údajov o snehu. Okrem SLP sa stretnutia zúčastnili odborníci z Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe, Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej Univerzity vo Zvolene, zo Správy Národného parku Šumava, zo SHMÚ a ČHMI. Za SLP boli v programe 2 príspevky. V prvom sme ako nováčik predstavili svoju činnosť a v druhom sme sa venovali experimnetálnej stanici na Príslope.

G7X_170308_1843_resize

2017-03-08 Účastníci Stretnutia snehárov zdroj: Jaroslav Škvarenina