Preventívny odstrel lavíny na Čertovici

Dňa 9.2. pracovníci Strediska lavínovej prevencie uskutočnili testy stability snehovej pokrývky v lokalite hrebeňových partií nad štátnou cestou I/72 v oblasti od bývalého Športhotela až po oblasť Rovienok. Na základe vykonaných terénnych pozorovaní pracovníci prístúpili k preventívnemu odstrelu v lokalite hrebeňa v prvom východnom žľabe smerom od Rovienok. Výsledok testu stability prostredníctvom pôsobenia tlakovej detonačnej vlny bol negatívny a 11:45 bolo konštatované, že snehová pokrývka v tejto lokalite už nepredstavuje nebezpečenstvo pre plynulú dopravu cez horský priechod Čertovica a po dohode so zástupkyňou Slovenskej správy ciest bola približne o 12:00 doprava obnovená.

Profil z odtrhu lavíny