Lavínové batohy v slovenských horách

Používanie lavínových batohov v Slovenských horách sleduje trend v zahraničných veľhorách. Pomaly ale isto sa lavínové batohy stávajú bežným vybavením. S ich narastajúcim počtom  sa množia nehody s lavínovými batohmi. Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby zaznamenalo prvú nehodu s batohom v roku 2012, pričom do roku 2016 sa nazbieralo 9 nehôd. Pri týchto nehodách bolo strhnutých 15 ľudí. Z nich sa deviatim podarilo batoh aktivovať, jednému sa to nepodarilo a zvyšných 5 batoh nemalo. Všetci sa v čase strhnutia nachádzali v pásme odtrhu a práve vtedy lavínový batoh funguje najefektívnejšie.

Použitie lavínových batohov v Slovenských horách v rokoch 2012-2016. Vo všeobecnosti lavínový batoh znižuje mieru zasypania čím zvyšuje šancu strhnutého na prežitie.

Väčšina nehôd skončila šťastne až na jednu, pri ktorej bol postihnutý aj napriek aktivovanému batohu úplne zasypaný. Jednalo sa o veľkú lavínu s pádom cez skalné prahy a zasypaním v terénnej pasci. Aj napriek okamžitej a veľkej snahe záchranárov sa táto nehoda skončila tragicky. Ďalšia veľmi zaujímavá nehoda, pri ktorej lavína strhla naraz 6 osôb, z ktorých 2 mali lavínový batoh, sa stala v Západných Tatrách. Iba jednému strhnutému sa ho podarilo aktivovať, nakoľko druhý strhnutý nemal tiahlo batoha v pohotovosti. Všetci strhnutí, okrem človeka s lavínovým batohom, boli zasypaní: 3 úplne, 1 čiastočne – kriticky a 1 čiastočne – nekriticky avšak bez možnosti pohybu. Nehoda by určite skončila tragicky nebyť lavínového batoha a veľkej duchaprítomnosti záchrancu, ktorý rýchlou a efektívnou kamarátskou pomocou zachránil ostaným život. Určite veľký vplyv zohral aj fakt, že sa jednalo o človeka, ktorý sa v horách pohybuje profesionálne a je na takéto situácie trénovaný. Lavínová nehoda je podrobnejšie popísaná v brožúre Lavíny. Trend lavínových batohov bude v budúcnosti určite narastať, pričom bude zaujímavé sledovať ich účinnosť. Z tohto hľadiska je dôležité aby nehody boli nahlasované na lavínové služby a tým sa dostali do štatistiky.

Stupeň zasypania pri nehodách, kde bol použitý lavínový batoh v Slovenských horách.